Het huis van de straat - Mentaliseren

Mentaliseren

Ik ben trots op mezelf.

Ik weet beter hoe ik mij gedragen moet op school.

Met Mentaliseren bedoelen we het proces waarin iemand zich door reflectie nieuwe dingen eigen maakt. Het gaat over het kunnen nadenken over eigen gevoelens en de gevoelens van anderen. Mike raakt de kern van dit proces als hij in het filmje op deze website zegt:

“Ik begon mij de dingen eigen te maken.
Ik begin te begrijpen hoe mensen met elkaar behoren om te gaan.
Ik leer voor een ander iets over te hebben.
Ik leerde omgaan met gezelligheid.
Mijn medicatie wordt verminderd.”

Het meest belangrijke in zijn verhaal zijn de woorden ‘eigen maken’ en ‘begrijpen’. Mike vertelt dat hij niet meer iets doet om een ander –of hemzelf– plezier te doen maar omdat hij een bewuste keuze maakt. Mike doet wat hij wil doen, omdat hij weet wie hij is en waar hij van houdt.

Dit is een verademing voor Mike en voor de mensen die belangrijk zijn in zijn leven. Wie goed luistert, hoort dat in zijn verhaal.