Het huis van de straat - Leer-ontwikkeltrajecten

Leer-ontwikkeltrajecten

In en met de natuur

Een jongere die tijdelijk niet op school terecht kan of die zoekende is naar een plek in de samenleving, wordt in een leer-ontwikkel traject geprikkeld om een situatie te vinden die past bij zijn of haar mogelijkheden. Dit wordt vaak aangeduid als dagbesteding. Wij geven de voorkeur aan de term leer-ontwikkel traject om te benadrukken dat we het cruciaal vinden om hierin de jongeren aan te sporen tot ontwikkelen.

Een leer-ontwikkel traject op maat
Als een jongere vanuit een specifieke situatie een leer-ontwikkel traject nodig heeft, kunnen we een activiteitenprogramma op maat maken gebaseerd op een Situatieschets met Streefpunten.
Dit wordt opgesteld n.a.v. een intake gesprek met de jongere, een gesprek met de contactpersoon van de door de gemeente gecontracteerde instelling of school en een gesprek met de contactpersoon uit het netwerk van de jongere.
We hebben een Dashboard methode waarmee de ontwikkeling duidelijk te volgen en aan te sturen is.