Kwaliteit

Hoog in het vaandel

 

Het Huis van de Straat is een Gezinsgroep, dit wordt ook wel een Gezinshuis plus genoemd. Het betekent dat wij naast 24-uurse basisopvang ook intensieve begeleiding bieden aan de jongeren die extra zorg nodig hebben. Wij houden van de uitdaging om juist de meest kwetsbare jongeren een veilige plek te geven en zetten onze ervaring hier graag voor in.

Het Huis van de Straat is aangesloten bij de franchise-gever Gezinshuis.com die inhoudelijke en procesmatige ondersteuning biedt. Gezinshuis.com is een landelijk netwerk voor zelfstandige gezinshuizen met meer dan 100 leden.

Wij zijn sinds 2013, het jaar dat we met ons bedrijf begonnen zijn, in het bezit van het ISO 9001 certificaat voor gezinshuizen. In dit kader wordt er ieder jaar een ISO audit uitgevoerd in onze huizen.

Onze activiteiten worden uitgevoerd binnen de richtlijnen die de 14 Twentse gemeenten opstellen voor samenwerkingscontracten in het kader van de Jeugdzorg.