Het huis van de straat - Normaliseren

Normaliseren

Ik luister naar de leraar.

Ik eet wat de pot schaft.

In de van Dale staat bij het woord Normaliseren:

  1. regelen naar een bepaald model; standaardiseren
  2. regelmatig, normaal worden of maken

Eigenlijk wordt de betekenis van Normaliseren het duidelijkst in een gesprekje dat plaatsvond tussen Wim en een jongere uit ons Huis:

Wim: “Jij woont net als iedereen in een gewoon huis in een gewone straat.
En daar moet je je ook naar gedragen.”

Reactie: “Oh gelukkig, dat is precies wat ik wil.”

Normaliseren is een ingewikkeld woord dat bij ons staat voor iets heel simpels; we willen de kinderen terugbrengen naar een situatie die voor een kind gewoon is. Dat betekent aan de ene kant dat we duidelijk maken dat niemand verantwoordelijkheden heeft die buiten zijn of haar belevingswereld horen te liggen.
Aan de andere kant betekent het ook dat iedereen gewone regels en normen accepteert.

Dit begint bij fatsoenlijk gedrag, zoals het volgen van de leefregels van ons Huis: “Iedereen mag hier zijn. We hebben respect voor elkaar en er wordt niet gescholden. We houden rekening met elkaar en leren dingen voor elkaar over te hebben."